WiQo

WiQo logo
WiQo - Produkter

WiQo är pionjärer inom estetisk medicin, specialister på hud.
Upptäck WiQo’s produkter, avsedda exklusivt för medicinska professionella och endast för klinikanvändning. De är medicintekniska produkter med innovativa formler patenterade nationellt och internationellt, producerade och marknadsförda exklusivt över hela världen.

WiQo har forskat, industrialiserat och introducerat en serie produkter till marknaden, exklusivt avsedda för medicinska professionella och för klinikbruk.